Chestionare auto categoria C

Chestionare auto categoria C, C1

Chestionarul DRPCIV pentru categoria C (C,C1) conţine 26 de întrebări, iar cursantul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări, timpul de rezolvare fiind de 30 de minute.


Arată răspunsul corect

Rezolvaţi chestionare identice cu cele de la sală, iar atunci când aţi greşit veţi vedea care este răspunsul corect!

Aşa iei permisul din prima!

Învăţare ULTRA RAPIDĂ

Mediul de învăţare ultra rapid vă ajută să învăţaţi mult mai uşor răspunsurile la întrebările DRPCIV! Citeşte răspunsurile corecte şi apoi rezolvă chestionarul!


Învăţare pe capitole

Mediul de învățare pe capitole vă ajută să vă consolidați cunoștințele efectuând chestionare auto din fiecare capitol în parte. Întrebările sunt cele de la DRPCIV, actualizate şi verificate, cu răspunsurile corecte.

Simulare examen auto

În această secțiune veți putea efectua chestionare auto identice cu cele de la sală. Avem toate întrebările DRPCIV, actualizate în 2021. Exercițiul ideal înainte de examenul de permis!

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2) din Codul Rutier, se definesc astfel:

a) categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

 • vârsta minimă: 18 ani împliniți;
 • trebuie să aibă deja permis pentru categoria B (nu contează vechimea).
b) categoria C1E:
1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;
2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

c) categoria C:
1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

 • vârsta minimă: 21 ani împliniți; (prin excepție, începând din 2 februarie 2023, conform aliniatului (6) al articolului 20 din OUG 195/2002, se poate obține categoria C începând de la vârsta de 18 ani împliniți, însă posesorul va avea dreptul să conducă doar pe teritoriul României și doar dacă deține un certificat de calificare profesională inițială (CPI));
 • trebuie să aibă deja permis pentru categoria B (nu contează vechimea).
d) categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Susţinerea examenului în vederea obţinerii permisului pentru categoria C

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria C constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu. Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu în prezenţa unui reprezentant al DRPCIV.

Conţinutul dosarului pentru susţinerea examenului la categoria C

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de Şcolarizare eliberată de şcoala de şoferi sau instructorul autorizat;
 • Cererea de înscriere la examen;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere;
 • Copii xerox: carte identitate, permis de conducere.

Penalizarea greşelilor comise de candidat la proba practică

 1. Pregătirea şi verificarea tehnică a autovehiculului
  • neefectuarea controlului vizual, în ordine aleatorie privind: starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor), starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei motor, lichid răcire, fluid spălare parbriz), a blocului de lumini/ semnalizare față/ spate, catadioptrii, trusa medicală, triunghiul reflectorizant, stingător de incendiu - 3p
  • neefectuarea controlului caroseriei, a învelișului ușilor pentru marfă, a mecanismului de încărcare, a fixării încărcăturii - 3p
  • neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, a functionării direcției, frânei, instalației de ungere/ răcire, a luminilor, a semnalizării și a avertizorului sonor - 3p
  • necunoașterea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto (Cu exceptia C1 C1E Tr care nu intră în domeniul Regulamentului (CEE) nr 3,821/85) - 3p
  • neverificarea dispozitivului de cuplare și a conexiunilor instalației de frânare/ electrice, a catadioptrilor (numai pentru CE, C1E, D1E, DE, Tr) - 9p
  • neverificarea caroseriei, a ușilor de serviciu, a ieșirilor de urgență, a echipamentul de prim-ajutor, a stingatoarelor de incendiu și a altor echipamente de siguranță (numai pentru D, DE, D1, D1E, Tb,Tv) - 5p
  • nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor - 3p
  • necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului - 3p
 2. Manevre speciale privind siguranţa traficului (se penalizează executarea incorectă a acestora)
  • cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător din/ cu revenire la poziția inițială în staționare paralel - 5p
  • mersul înapoi - 5p
  • parcarea în siguranță, cu fața/ cu spatele/ laterală, pentru încărcare/ descărcare, sau la o rampă/ platformă de încărcare, sau la o instalație similară - 7p
  • oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/ coborârea în/ din autobuz/ tramvai/ troleibuz, în siguranță. (numai pentru D, DE, D1, D1E, Tb,Tv) - 7p
 3. Comportare în trafic
  • nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosire incorectă trepte viteză) - 5p
  • nemenţinerea direcţiei de mers - 9p
  • folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje - 6p
  • manevrarea incorectă la încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse - 6p
  • executarea incorectă a mersului înapoi, a parcării cu fața, spatele sau lateral - 5p
  • executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi - 5p
  • întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens - 5p
  • manevrarea incorectă la urcarea rampelor/ coborârea pantelor lungi, la circulația în tuneluri - 5p
  • folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/ luminilor de drum - 3p
  • conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație excesivă, frânare/ accelerare nejustificate) - 5p
  • neasigurarea la schimbarea direcției de mers/ părăsirea locului de staționare - 9p
  • executarea neregulamentară a virajelor - 6p
  • nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers - 6p
  • încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers indicată - 6p
  • efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi) - 6p
  • neasigurarea la pătrunderea în intersecții - 9p
  • folosirea incorectă a benzilor de intrare/ ieșire pe/ de pe autostradă/ artere similare - 5p
  • nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus - 9p
  • ezitarea repetată de a depăși alte vehicule - 6p
  • nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri și situații interzise - 21p
  • neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație de mijloac de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni) - 21p
  • tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate - 6p
  • nerespectarea semnificiației indicatoarelor/ marcajelor/ culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii) - 9p
  • nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/ semnalelor polițistului rutier/ semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare - 21p
  • depășirea vitezei legale maxime admise - 9p
  • conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic - 6p
  • neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei - 9p
  • deplasarea cu viteza neadaptată condițiilor atmosferice și de drum - 9p
  • nerespectarea normelor legale la trecerile la nivel cu calea ferată - 21p
 4. Alte situaţii care conduc la acordarea calificativului RESPINS
  • prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați - 21p
  • intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ producerea unui eveniment rutier - 21p
Promovarea examenului la proba practică se realizează la acumularea a maximum 20 puncte de penalizare. Dacă se cumulează 21 de puncte de penalizare la traseu, candidatul este respins.