Chestionare auto categoria B

Chestionare auto categoria B, B1

Chestionarul DRPCIV pentru categoria B (B,B1) conţine 26 de întrebări și cursantului îi sunt permise maxim 4 întrebări greşite. Timpul alocat pentru un chestionar DRPCIV din categoria B este de 30 de minute.


Arată răspunsul corect

Rezolvaţi chestionare identice cu cele de la sală, iar atunci când aţi greşit veţi vedea care este răspunsul corect!

Aşa iei permisul din prima!

Învăţare ULTRA RAPIDĂ

Mediul de învăţare ultra rapid vă ajută să învăţaţi mult mai uşor răspunsurile la întrebările DRPCIV! Citeşte răspunsurile corecte şi apoi rezolvă chestionarul!


Învăţare pe capitole

Mediul de învățare pe capitole vă ajută să vă consolidați cunoștințele efectuând chestionare auto din fiecare capitol în parte. Întrebările sunt cele de la DRPCIV, actualizate şi verificate, cu răspunsurile corecte.

Simulare examen auto

În această secțiune veți putea efectua chestionare auto identice cu cele de la sală. Avem toate întrebările DRPCIV, actualizate în 2021. Exercițiul ideal înainte de examenul de permis!

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2) din Codul Rutier, se definesc astfel:

e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;
f) categoria B: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

 1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
 2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

e) categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg.

Susţinerea examenului în vederea obţinerii permisului pentru categoria B

Pentru a putea susţine examenul auto pentru obţinerea permisului categoria B, trebuie să aveţi vârsta minimă de 18 ani şi este necesar să fi urmat cursurile unei şcoli de şoferi, anterior înscrierii la examenul pentru obţinerea permisului auto categoria B.
Testarea teoretică DRPCIV pentru obţinerea permisului auto categoria B este formată din 26 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns fiecare. Întrebările pot avea unul, două sau toate răspunsurile corecte. Chestionarul trebuie finalizat în 30 de minute. Pentru a promova examenul auto categoria B şi pentru a avea acces la proba practică, trebuie să răspundeţi corect la cel puţin 22 de întrebări.După 5 răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat.
Proba practică este procedura de examinare a aptitudinilor practice ale viitorului şofer şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 care dictează că proba practică:

 1. Constă în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului;
 2. După caz, aceste manevre se vor efectua în trafic sau în poligon;
 3. Poate avea loc în localitate sau în afara şi în diverse condiţii de trafic;
 4. Se susţine cu examinatori atestaţi de DRPCIV;
 5. Durata examenului este de minim 25 de minute.

Conţinutul dosarului pentru susţinerea examenului la categoria B

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de Şcolarizare eliberată de şcoala de şoferi sau instructorul autorizat;
 • Cererea de înscriere la examen;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanta ce reprezintă contravaloarea taxei de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere;
 • Copii xerox: carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).

Penalizarea greşelilor comise de candidat la proba practică

 1. Pregătirea şi verificarea tehnică a autovehiculului
  • neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, a functionării direcției, frânei, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării și a avertizorului sonor) - 3p
  • nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor - 3p
  • necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului - 3p
 2. Comportare în trafic
  • nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză) - 5p
  • nemenținerea direcției de mers - 9p
  • folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj - 6p
  • manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse - 6p
  • întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens - 5p
  • manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația în tuneluri - 5p
  • folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum - 3p
  • conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație excesivă, frânare/accelerare nejustificate) - 5p
  • executarea incorectă a mersul înapoi - 5p
  • executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi - 5p
  • executarea incorectă a parcării cu fața, spatele sau lateral - 5p
  • executarea incorectă a frânării cu precizie - 5p
  • neasigurarea la schimbarea direcției de mers/ la părăsirea locului de staționare - 9p
  • executarea neregulamentară a virajelor - 6p
  • nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers - 6p
  • încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers indicată - 6p
  • efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi) - 6p
  • neasigurare la pătrunderea în intersecții - 9p
  • folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieșirea pe/de pe autostradă/artere similare - 5p
  • nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus - 9p
  • ezitarea repetată de a depăși alte vehicule - 3p
  • nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acestora în locuri și situații interzise - 21p
  • neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație de mijloac de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni) - 21p
  • tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate - 6p
  • nerespectarea semnificației indicatoarelor/ marcajelor/ culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii) - 9p
  • nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/ a semnalelor polițistului rutier/ a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare - 21p
  • depășirea vitezei maxime admise - 5p
  • conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic - 3p
  • neîndemanarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei - 9p
  • deplasarea cu viteza neadaptată condițiilor atmosferice și de drum - 9p
  • nerespectarea normelor legale la trecerile la nivel cu calea ferată - 21p
 3. Alte situaţii care conduc la acordarea calificativului RESPINS
  • prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea candidaţilor - 21p
  • intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ producerea unui eveniment rutier - 21p
Promovarea examenului în proba de traseu se realizează la acumularea a maximum 20 puncte de penalizare. Dacă se cumulează 21 de puncte de penalizare la traseu, candidatul este respins.